Spring over hovedsiden Spring over bunden

Du bliver på ingen måde nulstillet når du

konverterer til Uniconta

Et økonomisystem er ofte kernen i en virksomhed, hvorfor mange også er nervøse for at skifte det ud.

Uniconta har udviklet et konverteringsværktøj, der gør det sikkert og nemt at skifte og konvertere fra andre økonomisystemer som f.eks. Microsoft Dynamics C5, e-conomic, NAV eller eCtrl/Axapta.

Ved skift til Uniconta, får man bland andet konverteret sine poster fra finans, debitor, kreditor, lager, ordre og indkøb.

Vi er med hele vejen og hjælper jer til, at få alt det med I skal bruge for at komme ordenligt i gang. 

Har du specielle ønsker, så hører vi dem gerne, men her kan du se de ting som standard følger med i en konvertering:

 

Følgende kommer automatisk med i en konvertering:

Winkompas

C5

e-conomic

NAV

eCtrl

Regnskabsår, momskoder, kontoplan, systemkonti

Medtager kladder

 

 

   

Finansposteringer

Debitorer stamdata og posteringer, debitorgrupper, betalingsbetingelser og kontakter

 ✓

Kreditorer stamdata og posteringer, kreditorgrupper, betalingsbetingelser og kontakter

Lager stamdata og lagergrupper

Lager styklister, lagerprisgrupper og lagerpriser

 

   

Lagersteder og styklistelinjers lagersteder

 

     

Salgsfaktura og dertilhørende linjer (kun til udskrift)

Ordre og ordrelinjer

 ✓

 

Tilbud og tilbudslinjer

 ✓

   

Indkøb og indkøbslinjer

 

 

 ✓

 

Notater

 

   

Medarbejdere

 ✓

 ✓

Dimensioner: Afdeling, Bærer og Formål

 

Fysiske bilag

 

 

   

Kontakter

 ✓

Leverings adresser

 

   

Ændring i konvertering
Vi har ændret i konverteringsprocessen for debitor- og kreditor poster, da det er vores erfaring at det giver et bedre resultat.
Nu importerer Uniconta først alle poster uden at prøve at lukke poster mod hinanden. Efter endt import, så vil Uniconta køre en automatisk udligning.
Kursdifferencer fra C5 inkluderes nu i selve debtor- og kreditortransaktionen, og er ikke længere en seperat post.
Notater på debitor, kreditorer og varer importeres nu i konverteringen fra C5.

 

     

 

Ændring af kontonummer

Efterfølgende: I Uniconta kan man frit ændre nummer på kontoen. Ønskes der ikke foranstillede 0’er, er det enkelt at ændre kontonumrene i Uniconta efter endt konvertering. Alle posteringer og referencer ændres også helt automatisk. Det vil altså sige, at enten skal de foranstillede 0’er beholdes, eller også skal kontoplanen re-nummereres.

Re-nummerering er let via Rediger alle-fanen, hvor du kan køre hele kontoplanen igennem række for række (ligesom i et regneark) og indtaste et nyt kontonummer oveni det gamle.

“Slettede koder”

I C5 kan man slette en værdi/kode (afdeling, momskode, betalingskode, etc.), selvom den er angivet på en konto eller en postering. Det kan man ikke “live” i C5, men data kan være datamanipuleret.

I Uniconta kan man ikke slette en værdi/koder, som er angivet på en konto eller en postering. Uniconta tillader ikke, at et felt har en kode, der ikke findes. Konverteringsprogrammet checker under konverteringen, om alle disse koder findes, inden de tildeles en postering eller en konto. Findes de ikke, bliver feltet efterladt tomt.

Posteringer i Finans, debitor og kreditor

Uniconta og C5 har en række lighedspunkter i posteringerne. Bogføres på en debitor eller kreditor i kassekladden, danner bogføringen en postering på debitor-/kreditorkontoen. Samtidig dannes en postering på samlekontoen i Finans. I Uniconta er der desuden et felt på den bogførte finanspostering, der viser, hvilken debitor/kreditor konto, der oprindelig var på posteringen.

Når konverteringen kører, bogføres alt helt forfra i Uniconta. Herved sikres, at alt stemmer. Alle finansposteringerne fra C5 Finans indlæses i Unicontas bogføringskladde. Der oprettes og bogføres en kassekladde pr regnskabsår.

Næste step er indlæsning af debitor- og kreditorposteringer. Først indlæser vi dem i hukommelsen. Derefter tager vi en postering ad gangen og finder den oprindelige postering i bogføringskladderne, vi lige har dannet. Denne postering har samlekontoen angivet på sig. Den udskifter vi nu med debitor/kreditor kontoen, og vi har derved skabt den “oprindelige” postering.

Når vi leder i bogføringskladden efter “den oprindelige” debitor-/kreditorpostering, så leder vi kun efter konti, som er samlekonti. Vi kan nemlig kun udskifte kontonummer på en kladdepost med en samlekonto, da vi skal sikre, at bogføringen fører posteringen tilbage på samlekontoen.

Bemærk! Vi finder C5’s samlekonti ved at kigge i debitor- og kreditor-grupperne. Har du engang brugt en anden samlekonto på en debitor-/kreditorgruppe, end den du bruger i dag, mangler vi kontonummeret og kan ikke udskifte kontonummeret på kladdeposteringen.

Møder vi en debitor-/kreditorpostering, hvor vi ikke kan finde den oprindelige postering, er vi nødt til at indsætte 2 ekstra posteringer i kladden. Vi indsætter en post på debitor-/kreditorkontoen og en modpost på debitor/kreditor-samlekontoen, så de udligner hinanden under bogføringen.

Når alt er indlæst, bogfører konverteringsprogrammet bogføringskladden, og når alle kassekladder er bogført, kører konverteringsprogrammet “Dan primo poster” for hvert regnskabsår.

Fakturaer fra C5

Det gøres opmærksom på at der kan være forskel i indholdet på de oprindelige fakturalinier og fakturahoveder. Dette gælder alle konverteringer.

Der er to metoder til konvertering at fakturaer fra C5.

Hidtil har vi læst fakturalinjerne fra  (“LagPost”).
Standard læser vi fra exp00071.kom, som er ”OrdLinieArkiv”. Findes den fil ikke, så læser vi fra LagPost exp00055.kom, som er filen med lagerposteringer. Årsagen er, at ordrelinjer uden varenummer ikke står i LagPost.

Nogle vil helst bruge den ”gamle” metode LagPost. Her skal man derfor i eksporten blot slette exp00071.kom-filen.

Decimaler på varekort i C5

Der gøres opmærksom på at ønsker man alle fakturalinjer importeret til Uniconta, fra C5, skal man sikre sig at decimaler på varekortet i C5, er tilsvarende decimaler på sine fakturalinjer. Har man ører på sine fakturalinjer, skal der også på varekortet, være afmærket for decimaler, evt. 2 stk.

 

Uniconta’s konverteringsværktøj understøtter:

  • Konvertering helt ned fra C5 version 1.6 inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (DK) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (NO) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (SE) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra e-conomic (UK) inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra NAV inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning
  • Konvertering fra eCtrl inklusiv finans, debitor og kreditor poster samt lageropsætning

Hvordan er det gået for andre?

For at give jer mere ro i maven og et bedre indblik i hvordan det forgår har vi her et eksempel på 4 forskellige kunder, der har valgt at lade os stå for overgangen fra deres gamle økonomisystem til Uniconta igennem DataLinkNord:

Brug for hjælp ?

Kontakt os for rådgivning

Hos os går vi efter at give den bedste rådgivning første gang.

Denne side bruger Cookies. Acceptér for at fortsætte.